Anunțuri după ședința CAT

 

            „S.C. MULTINVEST S.R.L. pentru S.C. LIDL SCS titulara proiectului „construire gospodărie combustibil depozit logistic LIDL”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Mureş, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „construire gospodărie combustibil depozit logistic LIDL” propus a fi amplasat în jud. Mureş, loc. Iernut, str. Câmpului, nr. 3. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00 – 15,00 şi marţi – vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.”