Comunicat-de-presa-policrom_001

Anunț începere proiect ” Implementare procedee de proiectare de tip Building Infirmation Modeling (BIM) la SC MULTINVEST SRL TG MURES”

Anunț începere proiect ” Implementare procedee de proiectare de tip Building Infirmation Modeling (BIM) la SC MULTINVEST SRL TG MURES”
Numele beneficiarului: MULTINVEST SRL
Programul: Programul Operațional Regional 2014-2020
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Organismul Intermediar: ADR Centru
Valoarea totală a proiectului: 4,620,324.80 RON
Finanțarea nerambursabilă: 2,393,818.00 RON
Data începerii proiectului: 01.02.2017
Data finalizării proiectului: 29.02.2020
Codul MySMIS: 112317
Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investitii initiale în cadrul firmei Multinvest SRL prin diversificarea activitații de arhitectura, prin servicii care nu au fost prestate anterior in societate. Obiectivele proiectului sunt în strânsa legatura cu obiectivul specific aferent „Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritara 2: ”Îmbunatațirea competitivitații întreprinderilor mici si mijlocii”, prioritatea de investiții 2.2 ”Sprijinirea crearii si extinderii capacitații avansate de producție si dezvoltarea serviciilor”, si anume îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Naționala pentru Competitivitate.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Diversificarea productiei societatii Multinvest SRL prin introducerea unor servicii care nu au fost anterior prestate de catre
societate în unitatea vizata de investitie
2. Dezvoltarea resurselor umane prin angajarea unei persoane dintre care cel putin o persoana apartinând unei categorii
defavorizate si adaptarea infrastructurii pentru operarea de catre persoane cu dizabilitati
3. Cresterea competivitatii firmei pe piata naționala si internationala prin: certificarea produsului nou, creat prin proiect; certificarea si
implementarea sistemului de management, Securitate Informatiilor ISO 27001, implicit cresterea dimensiunii pietei tinta prin
participarea la târguri/expoziții internationale în calitate de expozant