GOGOLÁK MARGIT
COO Multinvest

GOGOLÁK HRUBECZ ZSOLT
CEO Multinvest

MULTINVEST – scurt istoric si perspective de viitor


1994 – 1999 : Începuturile MULTINVEST


Multinvest a luat ființă în august 1994, la Miercurea Ciuc, într-un apartament pe str. Florilor 18.
A fost înființată de d-ul Miklos Tamás pentru propria familie, cu intenția de a presta servicii de intermediere în comerțul cu material lemnos pentru export.

Tot în 1994 au fost deschise și puncte de lucru la Constanța și Tg Mureș.
În contextul transformărilor economice din România acelor ani, a apărut oportunitatea afacerii cu case fiscale de marcat, oportunitate de care a profitat și Multinvest.

1999 – 2001: Dezvoltarea afacerii și întrarea pe piața construcțiilor


În 1999, ceilalți membrii ai familiei decid să se retragă din Multinvest, cedând toate părțile sociale către Gogolák Margit, respectiv Gogolák Zsolt. Sediul Multinvest se mută la Tg. Mureș, într-un mic spațiu închiriat pe str. Azurului (zona Săvinești), vânzare și service, afacerea cu case fiscale de marcat începând să crească spectaculos.Tot în 1999 începe formarea echipei Multinvest, cu primul angajat din afara familiei. Afacerea cu case de marcat fiscale continuă în următorii ani, crescând rapid numărul de clienți și diversificând serviciile. În 2002 Multinvest este a doua cea mai mare firmă de case fiscale de marcat din județul Mureș, cu 2500 de clienți permanenți, prestând servicii de service pentru case de marcat, cântare electronice, cititoare de carduri, scannere, etc. Afacerea cu case de marcat fiscale a urmat un trend crescător până în anul 2005, după care piața s-a stabilizat. Serviciile din domeniul caselor de marcat funcționează sustenabil și astăzi, în cadrul firmei Novosys, membră a grupului Multinvest.

În anul 2000, cu sediul pe str. Azurului, Multinvest începe să presteze servicii de proiectare de structuri, făcând primii pași pe piața construcțiilor. În același an, angajează și primul proiectant de structuri. În anul 2001 Multinvest se mută în primul sediu propriu, pe str. Gheorghe Doja nr. 37 și începe dezvoltarea și extinderea serviciilor din domeniul construcțiilor, activitate care va consacra în timp brandul Multinvest.

2001 – 2010: Acumulările cantitative


După primii ani de dezvoltare, serviciul de proiectare dispune de un portofoliu de lucrări complexe și de o echipă tânără și entuziastă, pregătită pentru provocările următorilor ani. În 2006, Multinvest se mută într-un sediu nou (cel actual, de pe str. Gheorghe Doja 67), prima clădire proprie proiectată și construită de Multinvest, continuă diversificarea temelor, crește complexitatea proiectelor. În această perioadă proiectele de construcții elaborate de Multinvest cuprind depozite ptr. Romgaz, Facultatea de Știinte Economice ptr. Universitatea Petru Maior, depozitul regional Gedeon Richter, dar și reabilitarea a 23 de școli, pe programe europene, proiecte cu care Multinvest intră și pe piața obiectivelor finanțate din fonduri unionale. Pe lângă acestea, numeroase locuințe, sedii de bănci, obiective turistice. Tot în această perioadă, Multinvest intră și pe lucrările finanțate de stat prin CNI, obtinând proiectul pilot pentru bazine de înot olimpice, program activ și astăzi. A fost dat în folosință bazinul olimpic Dinamo București și sunt în pregătire alte locații, inclusiv Tg Mureș.
Între anii 2007 si 2010, cu lucrări de mare anvergură ca mall-ul Gold Plaza din Baia Mare, Multinvest își demonstrează capabilitatea de a proiecta orice tip de construcții, de orice mărime, acoperind toate specialitățile din cadrul unui proiect, abilitatea de a lucra oriunde în țară și de a face față fără probleme chiar și exigențelor investitorilor străini. În domeniul proiectării în construcții Multinvest devine un lider local și regional.
În ultimii ani ai decadei Multinvest elaborează primele proiecte de infrastructură rutieră, întregindu-și portofoliul cu lucrări și din acest domeniu.
În acești zece ani de dezvoltare și acumulare de experiență, Multinvest dezvoltă în parteneriat cu firma CEH zrt din Budapesta serviciile de proiect management, furnizând aceste servicii pentru obiective ca retail park-ul Promenada Mall din Tg. Mureș, magazinul Praktiker, modernizarea fabricii de lapte Friesland Tg. Mureș și altele de aceeași anvergură. În profida provocărilor pieței și cererii reduse de pe piața românească pentru acest serviciu, Multinvest prestează și astăzi servicii complexe de management de proiect, incluzând și dirigenția de șantier, cu o echipă care s-a specializat în ultimii ani în acest domeniu, obținând și atestatele legale dar și acumulând o vastă experiență.

2010 – 2013 : Saltul calitativ


Profitând de oportunitatea programelor de finanțare europene și bazându-se pe o echipă experimentată și bine pregătită, încă din 2008 Multinvest depune o cerere de finanțare pentru construirea unei clădiri de birouri, pe un teren pe care-l avea în proprietate, în zona centrală a Tîrgu-Mureșului. După doi ani de așteptare, în 2010 obține finanțarea și începe construcția primei investiții proprii de anvergură, obiectiv la care Multinvest este investitor, proiectant și manager de proiect, în același timp.
În plină criză economică, în timp ce piața imobiliară se prăbușește și alte construcții sunt oprite și închise șantierele, Multinvest începe să construiască, crezând în capacitatea proprie și corectitudinea propriilor estimări. Încheierea cu succes a construcției, în 2013 și succesul pe care l-a avut investiția respectivă, au scos în evidență una din caracteristicile managementului Multinvest – dorința, intenția și capacitatea de a face lucrurile „altfel decât ceilalți” – unul din factorii care i-au asigurat creșterea permanentă chiar și în cele mai dificile condiții de piață.
În contextul celor de mai sus, un alt factor semnificativ pentru succesul Multinvest, a fost și este capacitatea de inovare. La inițierea proiectului clădirii de birouri, în 2008, Multinvest a introdus tehnologii de vărf, cum ar fi încălzirea cu pompe de căldură, anticipând oarecum creșterea bruscă a importanței acordate eficienței energetice, incepând cu anul 2010. În anii construirii, 2010-2013, a venit în prim plan conceptul de ‘clădire verde’. Multinvest pe baza tehnologiilor implementate, fără intenția inițială de a construi o ‘clădire verde’, s-a văzut în situația că are toate condițiile impuse de standardele occidentale, fără să fi știut de ele, rămânând doar să solicite certificarea. Astăzi, prima clădire de birouri construită de Multinvest are certificat de clădire verde emisă de o instituție de certificare de la Londra (BREEAM).
Succesul primului Business Center a deschis calea spre o nouă etapă și o nouă treaptă de dezvoltare pentru Multinvest, intrând din 2013 într-o perioadă de transformări esențiale și repoziționare pe piața construcțiilor.

2014 și în continuare: Construcție și reconstrucție


Criza economică a produs schimbări în piața construcțiilor ce au dus la regândirea domeniilor de activitate. Dacă până în 2013 serviciile oferite de Multinvest s-au limitat la proiectare și proiect management, situația post-criză prezintă o reducere substanțială a cererii pentru aceste servicii pe piața construcțiilor. Soluția era evidentă – reorientarea spre serviciile de antrepriză generală, reașezarea centrului de greutate al afacerii Multinvest pe antrepriza generală, serviciile de proiectare venind în sprijinul acestuia, atât cu brandul creat cât și cu expertiza personalului.
Astfel în 2014 Multinvest începe primul proiect în antrepriza generală, având ca beneficiar Hirschmann Romania. Startul a fost un real succes și au urmat în 2015 – 2016, Centrul comercial de lângă Kaufland, supermarketul Lidl de pe strada Gheorghe Doja, extindere de hala industrială la Matricon. Calitatea lucrărilor și seriozitatea demonstrată au adus relații de parteneriat cu investitorii respectivi. În același timp, Multinvest se orientează către noi investitori industriali, cu care se afla deja în diverse faze de negociere, pentru construirea de hale și facilități aferente.
În paralel cu aceste proiecte, bazându-se pe experiența căștigată cu primul Business Center, Multinvest a inițiat în 2015 construirea unei noi clădiri de birouri, amplasat în ansamblul comercial Kaufland de pe strada Gheorghe Doja, consacrându-se și ca dezvoltator imobiliar. Noua clădire de birouri, cu o suprafață de 10 mii metri pătrați, aproape triplu față de primul Business Center, a fost dat în folosință din August 2016, având la parter banca Raiffeissen iar printre chiriași fiind branduri ca Lateral, Arobs Transilvania Software, RDS și SEA Complet.
Având primul Business Center și construind al doilea, Multinvest a început în 2015 și dezvoltarea serviciilor de Facility Management si Property Management. La finele lui 2015 divizia Facility Management a obținut primele contracte de servicii către terți, intrând pe un trend ascendent, mergând practic în urma antreprizei generale, la proiectele acestuia.
S-a conturat astfel, în prima parte a acestui an, o schemă de simbioză între diversele servicii oferite de Multinvest. Utilizându-și renumele creat în 15 ani de activitate, Proiectarea are mai mult rolul de a aduce lucrări pentru Antrepriza generală și Project Management, serviciile acestora fiind completate cu oferta de Facility și Property Management, portofoliul de servicii oferite de Multinvest, fiind astăzi un întreg închegat și multifuncțional, asigurând gestionarea unui proiect de construcții, de la ideea de investiție până la darea în exploatare și în continuare, pe durata existenței imobilului.
Atât diversificarea rapidă a serviciilor, cât și situația generală post-criză, pe piața construcțiilor dar și pe piața muncii, au arătat imediat necesitatea regândirii structurii organizaționale interne a Multinvest. Performanța productivă a personalului, eficiența organizatorică, viteza fluxurilor de informații, acuratețea si predictibilitatea fluxurilor de numerar, necesitau o îmbunătățire substanțială, esențială pentru stabilizarea și dezvoltarea în continuare a afacerii, după intrarea pe noile piețe, mult mai dure decât cele cu care era obișnuit personalul Multinvest.
Din primăvara anului 2014, Multinvest începe un amplu proces de transformare organizațională, pe alte baze de management și pe o altă structură internă, complet diferită de cea clasică din firmele românești, dar mult mai eficientă economic și mai adecvată noilor provocări cu care Multinvest trebuie să se confrunte. Acest proces de transformare, pe lângă reorganizarea structurală internă cuprinde și o informatizare completă a activității, de la vărful conducerii până la personalul de execuție, la toate nivelele, prin implementarea unui soft de tip ERP, menit să asigure nu numai o creștere semnificativă a vitezei și acurateții transmiterii informațiilor pe fluxurile interne, dar și o mobilitate mult mai mare a personalului, din punct de vedere al comunicațiilor. Procesul de transformare organizațională, început în primăvara anului 2014, a intrat în ultima fază și se va încheia în toamna acestui an. Dacă în decembrie 2014 Multinvest sărbătorea 20 ani de activitate, la finele lui 2016 va putea sărbători nașterea unui nou Multinvest.
Astăzi, în anul 2016, Multinvest este o societate în plină dezvoltare, extinzându-și activitatea în teritoriu și diversificându-și portofoliul de proiecte, cu un personal tânăr, dinamic, foarte bine pregătit și eficient, o echipă închegată care privește cu optimism și entuziasm spre viitor.